Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

COVID - procedury


TYMCZASOWA PROCEDURA WYDAWANIA METRYK

Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z dniem 25.03.2020 r. tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, ze względu na epidemię SARS-CoV-2:

  1. Do pobrania WNIOSEK, który wypełnia hodowca, a na podstawie którego Oddział wydaje metryki. Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty. ZALECA Się Dostarczenie ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA SZCZENIĄT (przy okazji szczepień, chipowania) wystawionego PRZEZ LEK.WET. Dostarczenie wniosku do biura Oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z hodowcą formie.

    Metryki MUSZĄ mieć adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU".

  2. Przypominamy także, kiedy pies/suka nie spełniają wymogów hodowlanych (np. brak kompletu wystaw) ich właściciel może złożyć WNIOSEK O JEDNORAZOWE KRYCIE lub zgodę na miot, lub spełnić zdobyć kwalifikacje hodowlane na podstawie PRZEGLĄDU KWALIFIKUJĄCEGO DO HODOWLI. W przypadku odmowy może się odwołać do GKH.
Przeglądy miotu wykonane przez kierowników sekcji lub osoby do tego wyznaczone pozostają do ustalenia indywidualnego z kierownikami sekcji. Wnioski do Komisji hodowlanej (komplet dokumentów) można kierować wyłącznie drogą mailową, tradycyjną pocztą, lub przez całą dobę można dostarczyć do siedziby Oddziału korzystając z wrzutnika zamontowanego na drzwiach Oddziału


TYMCZASOWA PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH

Komunikat ZG z dn.29.04.2020
Wniosek o nadanie tymczasowych uprawnień hodowlanych
Formularz zgłoszenia (wniosek edytowalny) lub Formularz zgłoszenia (wniosek do wypełnienia ręcznego)
Zasady organizacji przeglądu

PROCEDURA:
Przeglądy będą organizowane w biurze Oddziału przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w czasie pracy poszczególnych sekcji. Psy/suki należy zgłaszać z wyprzedzeniem, internetowo, przesyłając wypełniony WNIOSEK na adres email: zkwpbdg.wnioski@prokonto.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać WNIOSEK gr.... FCI

Wpłaty w wysokości 580 zł można dokonywać na konto Oddziału.
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

lub bezpośrednio w kasie, przed przystąpieniem do przeglądu kwalifikującego. Opłata nie podlega zwrotowi, bez względu na wynik przeglądu. Decyzją OKH pies/suka, które nie przeszło pomyślnie przeglądu kwalifikującego do hodowli może ponownie ubiegać się o nadanie kwalifikacji po wniesieniu stosownej opłaty.

Uczestników przeglądów kwalifikacyjnych obowiązuje:

  • okazanie potwierdzenia opłaty za przegląd i składki członkowskiej za bieżący rok
  • przedłożenie oryginału rodowodu oraz WNIOSKU
  • na przegląd przychodzi 1 osoba z 1 psem, każdy ma obowiązek posiadania indywidualnych środków ochrony osobistej, zgodnie z aktualnymi przepisami w związku z pandemią COVID-19
Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o dacie i godzinie, na którą został wyznaczony jego przegląd, Przegląd kwalifikujący do hodowli w tej formie nadaje uprawnienia dożywotnio. Nadal utrzymuje się jako obowiązującą tymczasową procedurę nadania uprawnień hodowlanych na podstawie 1 lub 2 ocen uzyskanych na wystawach. Stosowny WNIOSEK należy kierować do OKH.

Właścicieli psów zarejestrowanych w innych Oddziałach obowiązuje pisemna zgoda Oddziału macierzystego na przystąpienie do przeglądu kwalifikującego do hodowli w ZKwP O/Bydgoszcz.

O innych szczegółach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco.