Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Aktualności


KONKURS PRACY RETRIEVERÓW

Sekcja Psów Myśliwskich Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na:
Konkurs Pracy Retrieverów w klasie A i klasie B, który odbędzie się według regulaminu ZKwP w dniu 30 września 2023 r. w Biskupinie k/Żnina. Miejsce zbiórki przy Hubertówce u Walentego, Biskupin 26A. Rejestracja startujących psów godz. 8:00.
   Skład Komisji Sędziowskiej:
   Leszek Siejkowski (sędzia główny)
   Janusz Brodziński
   Agnieszka Pastucha
   Małgorzata Zaorska
   Wojciech Rosiewicz
Zgłoszenia na konkurs należy dokonać w terminie do dnia 19 września 2023 r. za pośrednictwem Systemu rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich konkursypsow.pl/konkursy/154/. Liczba miejsc ograniczona
Opłata wynosi:
W klasie A - 120 zł, a dla członków ZKwP O/Bydgoszcz - 100 zł
W klasie B - 250 zł, a dla członków ZKwP O/Bydgoszcz - 200 zł
W przypadku zgłoszenia kilku psów tego samego właściciela opłata za każdego następnego psa jest w wysokości, jak dla członków ZKwP O/Bydgoszcz, tj. odpowiednio 100 zł lub 200 zł
Opłaty będzie można dokonać dopiero po informacji mailowej potwierdzającej przyjęcie psa, zawierającej m.in. numer konta bankowego.
Prosimy pamiętać o zabraniu na konkurs książeczki lekarskiej/paszportu psa z wpisanym potwierdzeniem aktualnego szczepienie przeciwko wściekliźnie.
Wszelkie pytania dotyczące konkursy prosimy kierować do Pana Leszka Siejkowskiego, tel. 604-995-610.
Regulamin Konkursu Pracy Retrieverów Związku Kynologicznego w Polsce dostępny jest na stronie Zarządu Głównego www.zkwp.pl/regulaminy.php

KONKURSY TROPOWCÓW I POSOKOWCÓW

Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursach: posokowców i tropowców w "Memoriale Mieczysława Wysińskiego". Konkurs posokowców i konkurs tropowców odbędzie się 1 października 2023 r. na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski. Sekretariat na terenie szkółki leśnej leśnictwa Nowa Wieś czynny od godziny 8.00. Odprawa przewidziana jest na godzinę 9.00.
   Skład sędziowski:
   Sędzia główny: Zygmunt Krzemień
   Odłożenie: Janusz Brodziński, Leszek Siejkowski;
   Praca na ścieżkach: Agnieszka Pastucha, Radosław Gronikowski, Józef Olchowik, Krzysztof Patalon;
Zgłoszenia psów przyjmowane są do 25 września 2023 r.
Kontakt w sprawach organizacyjnych Pan Leszek Siejkowski tel. 604-995-610
Więcej informacji oraz zgłoszenia: https://konkursypsow.pl/konkursy/153/
Próby instynktu pasterskiego Z okazji 85-lecia Związku Kynologicznego w Polsce oraz 75-lecia Oddziału Bydgoskiego, Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy przy współpracy z ośrodkiem Brave Dogs, serdecznie zaprasza na próby instynktu pasterskiego (FCI NHAT) przeznaczonego dla psów ras pasterskich, które odbędą się 11.11.2023 w Wierzchucinie Królewskim 16, na terenie ośrodka Brave Dogs, woj. kujawsko-pomorskie.
Regulamin NHAT znajduje się na stronie: FCI NHAT test predyspozycji pasterskich
Sędzia: Maryna Nemchenko (UA)
Cennik:
Dla członków oddziału Bydgoskiego - 120 zł
Dla członków spoza oddziału Bydgoskiego - 140 zł
Limit zgłoszeń - 30
Zgłoszenia należy dokonać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Opłata płatna na konto Oddziału ZKwP w Bydgoszczy:
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu proszę wpisać "NHAT - imię i przydomek psa"
Potwierdzenie opłaty za zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: nhat.zkwp.bydgoszcz@onet.pl dołączając skan rodowodu / metryki w terminie do dnia 03.11.2023 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do komisarza imprezy - Pauliny Guz, tel. 660-204-373 lub e-mail: paulina_guz@op.pl, nhat.zkwp.bydgoszcz@onet.pl.
Właściciel psa odpowiada za uszkodzenie owiec.
Serdecznie zapraszamy
XIII Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich, Bydgoszcz Myślęcinek 2023.09.17

INFORMACJE I WYNIKI WYSTAWY


KURS RALLY-O

Kurs rally-o Zapraszamy na Kurs RALLY-O, czyli posłuszeństwo na luzie.
Rally-o to psi sport, w którym drużyna – pies i przewodnik – mają za zadanie pokonać tor złożony z rożnych zadań, tzw. stacji. Są to proste zadania jak np. siad, leżeć bądź chodzenie przy nodze. W rally-o komendy można powtarzać i pokazywać. Jest to sport dla każdego (również dzieci i młodzież), podzielony odpowiednio na kategorie. Z jednym psem może startować cała rodzina.
Kurs składa się z 8 zajęć. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Cena kursu 400 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Joanna Cybulska tel. 531-300-405

BADANIE DNA DLA SUK HODOWLANYCH

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10 grudnia 2022r. wprowadzono obowiązkowe badanie DNA dla suk hodowlanych od 1 lipca 2023r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana konta do wpłaty należności za badania DNA (informacja także na stronie Instytutu w Balicach). Nowy rachunek bankowy: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683
Przypominamy, że opłata za badanie DNA dla hodowców ZKwP wynosi 195 zł.
Więcej informacji w zakładce: Badanie profilu DNA
PRZEGLĄDY HODOWLANE

Więcej informacji

OTWARCIE OŚRODKA AGILITY W BYDGOSZCZY

W dniu 01 września 2022 r. przewodniczący ZKwP O/Bydgoszcz Leszek Siejkowski przy udziale działaczy Oddziału Bydgoskiego ZKwP, uroczyście otworzył ośrodek AGILITY przy ul. Sardynkowej w Bydgoszczy. Dzięki determinacji i pracowitości sekcji szkolenia ZKwP O/Bydgoszcz i stojącej na czele tej sekcji Magdalenie Domańskiej, Oddział zyskał wspaniałą halą treningową dla AGILITY. Wyposażenie Hali stanowi wysokiej jakości nowy sprzęt użyczony sekcji agility przez firmę Agiflex. Podłoże to sztuczna trawa specjalna do aktywności agility, także użyczona przez firmę Agiflex. Bardzo dziękujemy nowemu patronowi bydgoskiego agility. Gorące podziękowania składamy także działaczom i osobom wspierającym sekcję szkolenia.

Więcej zdjęć

Książka już dostępna w biurze Oddziału Książka - 100 lat kynologii w wolnej Polsce

WYNIKI OSTATNICH WYSTAW:

V Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (CACIB), Bydgoszcz 2023.04.29/30
Specjalistyczna Wystawa Jamników, Bydgoszcz 2023.04.29
Krajowa Wystawa Chartów - Bydgoszcz, 2023.04.29

ZMIANY W REGULAMINIE HODOWLI PSÓW RASOWYCH

UWAGA: Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od 01.01.2022 roku.
Od 01.01.2022r. KARTĘ KRYCIA wykupuje właściciel reproduktora.
Hodowcy są zobowiązani do zapoznania się się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP i przestrzeganiem ich treści.

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii serwera, czas oczekiwania na rodowody wynosi dwa miesiące, licząc od daty otrzymania metryki z oddziału. Jednocześnie informujemy, że chwilowo nie możemy realizować rodowodów w trybie ekspresowym. Opóźnienie dotyczy również rejestracji przydomków oraz realizacji wniosków na championaty. Przepraszamy za niedogodności, będziemy starali się jak najszybciej usunąć zaległości.

            Zarząd Główny ZKwP

INFORMACJA O WYBORZE WŁADZ NACZELNYCH ZWIĄZKU

Podczas Zjazdu Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce, który odbył się w dniach 9 i 10 października 2021 r., dokonano wybory władz naczelnych Związku Kynologicznego w Polsce. Więcej »

PRZEGLĄDY MIOTÓW

Sekcje wznowiły przeglądy miotów, w związku z tym wymagane jest umówienie na konkretny dzień i godzinę z kierownikiem sekcji.

NOWELIZACJA REGULAMINU HODOWLI PSÓW RASOWYCH

W związku z nowelizacją Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (regulamin dostępny na stronie Zarządu Głownego ZKwp), zgodnie z uchwałą ZG hodowca ma obowiązek:
PODDAĆ SZCZENIĘTA ZNAKOWANIU MIKROCHIPEM (dotyczy wszystkich szczeniąt urodzonych od 01.01.2021 r.)
Informujemy, że w związku z powyższym obowiązują nowe druki dokumentacji miotu.
Druki do pobrania w zakładce Opłaty związkowe, druki
Psie Przedszkole - Szkolenia psów
Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w zajęciach Psiego Przedszkola. W związku z obecną sytuacją, pozostaną jeszcze niezbędne ograniczenia. Z psem może być tylko jedna osoba. Ćwicząca grupa może liczyć maksymalnie 4 osoby. Obowiązują maseczki ochronne i zachowanie odległości między uczestnikami.
Zajęcia psiego przedszkola prowadzi w zastępstwie Joanna Cybulska, tel. kontaktowy 531-300-405
Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych pkt VI, § 14, ppkt 2,h

"w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt;"

Informacja taka powinna zostać przesłana na adres email Oddziału: zkwpbydgoszcz@onet.pl

Wszelkie wpłaty np: składki członkowskie, dokumentacji miotu mogą być kierowane na nasze konto.
Konto:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

Pilne przeglądy miotu proszę umawiać bezpośrednio z kierownikami sekcji.
Wnioski do Komisji hodowlanej proszę kierować wyłącznie drogą mailową (komplet dokumentów)
 

PRZYPOMINAMY O OPŁACANIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Informujemy, że brak opłaconej składki członkowskiej za rok bieżący skutkuje blokadą w systemie rejestracji zgłoszeń na Wystawy Psów Rasowych w Polsce w "wystawy.net". Zdjęcie blokady jest możliwe po uiszczeniu opłaty TYLKO w dni pracy biura: wtorek - środa - czwartek

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI MIOTU

Decyzją OKH podjętą na posiedzeniu w dniu 09.07.2019 r., na kontrolę przeglądu miotu poza książeczkami zdrowia szczeniąt należy udostępnić książeczkę zdrowia suki - matki szczeniąt, w przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku książeczki zdrowia należy okazać przy odbiorze metryk.

PROSIMY O PISEMNE ZGŁASZANIE NARODZIN SZCZENIĄT

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych pkt. VI. Prawa i obowiązki hodowcy § 16 ppkt. 2. Hodowca ma obowiązek:
g) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt.
Zgodnie z powyższym Regulaminem prosimy o pisemne zgłaszanie narodzin szczeniąt w ciągu 14 dni podając dane właściciela (z numerem telefonu), nazwę hodowli, rasę, ilość i płeć szczeniąt oraz nazwy rodziców.
Handling szkolenie HANDLING - ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH I DZIECI
  1. Na szkolenie zapraszamy osoby zainteresowane nauką prezentacji psa na wystawie (handlingiem). Kurs obejmuje naukę technik prezentacji psa, w zależności od rasy, zarówno w statyce, jak i w ruchu (chodzenie na ringówce, stanie w "pozycji wystawowej" itp.).
  2. Pomagamy w przygotowaniu dzieci do konkursu "Młody Prezenter"
    Młody Prezenter (Junior Handling) to konkurencja dla dzieci i młodzieży (9-18 lat), w której oceniana jest umiejętność prezentacji psa rasowego. Pies zgłoszony do konkursu nie musi brać udziału w wystawie, ale musi posiadać rodowód FCI. Zawodnicy startują w 2 grupach wiekowych: młodszej 9-12 lat; starszej 13-18 lat. Sędzia ocenia m.in. ogólne wrażenie, jakie robi para prezenter i pies, poprawność oraz sprawność pokazu z psem własnym i obcym, przestrzeganie kolejności zadań i dokładność wykonywania poleceń, wzajemny kontakt i stosunek prezentera do psa. Celem szkolenia jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z zasadami konkursu Młodego Prezentera, nauka figur oraz prezentacji psa na konkursie i na wystawie.
  3. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie
Kontakt: Elżbieta Jedlińska, tel. 606-328-617
Zanim kupisz rasowego psa...
Jeżeli marzysz o rasowym przyjacielu, wymarzyłeś sobie tego jedynego właśnie, proszę poświęć chwilę, aby przeczytać te kilka stron. Być może uchroni Cie to przed popełnieniem błędu, może nie padniesz ofiarą oszusta, a może zastanowisz się, czy to na pewno ten moment, w którym powinien pojawić się nowy członek rodziny. W gąszczu przepisów i zawirowań trudno zrozumieć co to jest rodowód, czym jest prawdziwa hodowla, gdzie szukać rasowego psa.
Czytaj więcej...


Oddział Bydgoszcz

Oddział w Bydgoszczy jest jednym z najstarszych oddziałów w Polsce. Powstał w 1948 roku. Należy do oddziałów o średniej ilości członków, ale jest dobrze zorganizowany i prężnie działający. Mamy szczególne zasługi w odbudowie rasy Polskiego Owczarka Nizinnego, ponadto słyniemy z dobrego poziomu hodowli Owczarków Niemieckich, Pinczerów i Sznaucerów, Psów Myśliwskich (szczególnie Jamników), Golden Retrieverów oraz Yorkshire Terrierów.

Adres Oddziału, numery telefonów, godziny pracy sekretariatu, numer konta bankowego - dostępne na stronie kontakt
pies

Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza.
Maurice Maeterlinck

Szczeniaki

szczeniaki

O możliwość zakupu szczeniaków, prosimy pytać hodowców, do których kontakt (podzielony według ras) zamieszczony jest w dziale hodowle