Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Kontakt


Konto:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

Prosimy na wszelkich wpłatach i przelewach podawać przede wszystkim nazwisko właściciela psa (nie tylko dane psa) oraz nazwę wystawy / szkolenia / egzaminu którego wpłata dotyczy.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bydgoszcz
ul. Ułańska 4a , 85-210 Bydgoszcz

Dni pracy Sekretariatu:
wtorek 11:00 - 19:00
środa 11:00 - 19:00
czwartek 11:00 - 19:00

+48 52-322-83-61

fax/automat +48 52-328-49-06

  zkwpbydgoszcz@onet.pl

Sekretariat załatwia sprawy członkowskie, przyjmuje opłaty, wydaje druki i czasopisma, udziela wszelkich informacji dotyczących działalności Oddziału, organizacji wystaw, przeglądów hodowlanych, kontaktuje zainteresowane osoby z hodowcami w sprawie zakupu szczeniąt.

Dane do faktur:
Związek Kynologiczny w Polsce
00-024 Warszawa, Al.Jerozolimskie 30 lok.11
Oddział Bydgoszcz
85-210 Bydgoszcz, ul. Ułańska 4a
NIP 526-000-54-80