Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Aktualności


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego Oddziału odbędzie się 26 marca 2023 r. (niedziela) na terenie CWZS "ZAWISZA" przy ul.Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (Sala Konferencyjna Stadionu ZAWISZA). Początek zebrania o godz. 11.00. (według nowego czasu).

Ze względu na Jubileusz 75-lecia działalności naszego bydgoskiego Oddziału Walne Zgromadzenie Członków będzie miało uroczysty charakter. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w zebraniu.

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (do wglądu w sekretariacie Oddziału)
 7. Sprawozdania z działalności za rok 2022
  - Zarządu Oddziału - kol. Leszek Siejkowski
  - Oddziałowej Komisji Hodowlanej - kol. Hubert Dębowski
  - Sprawozdanie finansowe - kol. Renata Waczyńska
  - Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - kol. Jerzy Prywiński
  - Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego - kol. Jacek Janus
  - Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Szkolenia - kol. Magdalena Domańska
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

 1. Prezentacja
 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 3. Ranking

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Związku Kynologicznego mający na bieżąco uregulowane składki członkowskie. Przed zebraniem dokonywać można wyłącznie wpłaty składki za rok 2023.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej. Jeżeli bieżąca składka nie jest odnotowana w legitymacji członkowskiej prosimy o zabranie dowodu wpłaty.

Przypominamy: § 9 pkt. 3 Statutu stanowi: "..członek zwyczajny nabiera czynne i bierne prawa wyborcze po upływie roku od przynależności do Związku".

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2021 będzie dostępny w Biurze Oddziału na dwa tygodnie przed terminem tegorocznego zebrania.

Wszystkich prosimy o liczny, aktywny udział w spotkaniu przy kawie, lunchu i niespodziance.


WYNIKI RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2022

Z wynikami rankingu wystawowego za rok 2022 można zapoznać się w zakładce: Ranking wystawowy psów zarejestrowanych w ZKwP Oddział Bydgoszcz

Bydgoszcz, 29-30 kwietnia 2023
Teren Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

V MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH (CACIB) W BYDGOSZCZY
V INTERNATIONAL DOG SHOW (CACIB) IN BYDGOSZCZ
Przyjmowanie zgłoszeń do 07 kwietnia 2023 r.

Informacje / Information

Bydgoszcz, 29 kwietnia 2023
Teren Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

KRAJOWA WYSTAWA CHARTÓW
Przyjmowanie zgłoszeń do 07 kwietnia 2023 r.

Informacje / Information

Bydgoszcz, 29 kwietnia 2023
Teren Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA JAMNIKÓW
Przyjmowanie zgłoszeń do 07 kwietnia 2023 r.

Informacje / Information


W ROKU 2023 O/BYDGOSZCZ ZKWP JEST ORGANIZATOREM WYSTAW:

 • 29-30 kwietnia 2023r. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
 • 29 kwietnia 2023r. (sobota) - Specjalistyczna Wystawa Jamników Klubu Wybieralnego Jamnika (duże CWC)
 • 29 kwietnia 2023r. (sobota) - Krajowa Wystawa Chartów
 • 17 września 2023r. Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich (Hubertus)

OTWARCIE OŚRODKA AGILITY W BYDGOSZCZY

W dniu 01 września 2022 r. przewodniczący ZKwP O/Bydgoszcz Leszek Siejkowski przy udziale działaczy Oddziału Bydgoskiego ZKwP, uroczyście otworzył ośrodek AGILITY przy ul. Sardynkowej w Bydgoszczy. Dzięki determinacji i pracowitości sekcji szkolenia ZKwP O/Bydgoszcz i stojącej na czele tej sekcji Magdalenie Domańskiej, Oddział zyskał wspaniałą halą treningową dla AGILITY. Wyposażenie Hali stanowi wysokiej jakości nowy sprzęt użyczony sekcji agility przez firmę Agiflex. Podłoże to sztuczna trawa specjalna do aktywności agility, także użyczona przez firmę Agiflex. Bardzo dziękujemy nowemu patronowi bydgoskiego agility. Gorące podziękowania składamy także działaczom i osobom wspierającym sekcję szkolenia.

Więcej zdjęć

Książka już dostępna w biurze Oddziału Książka - 100 lat kynologii w wolnej Polsce

WYNIKI OSTATNICH WYSTAW:

Specjalistyczna Wystawa Jamników - Biskupin, 2022.09.24

ZMIANY W REGULAMINIE HODOWLI PSÓW RASOWYCH

UWAGA: Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od 01.01.2022 roku.
Od 01.01.2022r. KARTĘ KRYCIA wykupuje właściciel reproduktora.
Hodowcy są zobowiązani do zapoznania się się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP i przestrzeganiem ich treści.

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii serwera, czas oczekiwania na rodowody wynosi dwa miesiące, licząc od daty otrzymania metryki z oddziału. Jednocześnie informujemy, że chwilowo nie możemy realizować rodowodów w trybie ekspresowym. Opóźnienie dotyczy również rejestracji przydomków oraz realizacji wniosków na championaty. Przepraszamy za niedogodności, będziemy starali się jak najszybciej usunąć zaległości.

            Zarząd Główny ZKwP

INFORMACJA O WYBORZE WŁADZ NACZELNYCH ZWIĄZKU

Podczas Zjazdu Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce, który odbył się w dniach 9 i 10 października 2021 r., dokonano wybory władz naczelnych Związku Kynologicznego w Polsce. Więcej »

PRZEGLĄDY MIOTÓW

Sekcje wznowiły przeglądy miotów, w związku z tym wymagane jest umówienie na konkretny dzień i godzinę z kierownikiem sekcji.

TYMCZASOWA PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ HODOWLANYCH

Więcej informacji

NOWELIZACJA REGULAMINU HODOWLI PSÓW RASOWYCH

W związku z nowelizacją Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (regulamin dostępny na stronie Zarządu Głownego ZKwp), zgodnie z uchwałą ZG hodowca ma obowiązek:
PODDAĆ SZCZENIĘTA ZNAKOWANIU MIKROCHIPEM (dotyczy wszystkich szczeniąt urodzonych od 01.01.2021 r.)
Informujemy, że w związku z powyższym obowiązują nowe druki dokumentacji miotu.
Druki do pobrania w zakładce Opłaty związkowe, druki
Psie Przedszkole - Szkolenia psów
Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w zajęciach Psiego Przedszkola. W związku z obecną sytuacją, pozostaną jeszcze niezbędne ograniczenia. Z psem może być tylko jedna osoba. Ćwicząca grupa może liczyć maksymalnie 4 osoby. Obowiązują maseczki ochronne i zachowanie odległości między uczestnikami.
Zajęcia psiego przedszkola prowadzi w zastępstwie Joanna Cybulska, tel. kontaktowy 531-300-405
Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych pkt VI, § 14, ppkt 2,h

"w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt;"

Informacja taka powinna zostać przesłana na adres email Oddziału: zkwpbydgoszcz@onet.pl

Wszelkie wpłaty np: składki członkowskie, dokumentacji miotu mogą być kierowane na nasze konto.
Konto:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

Pilne przeglądy miotu proszę umawiać bezpośrednio z kierownikami sekcji.
Wnioski do Komisji hodowlanej proszę kierować wyłącznie drogą mailową (komplet dokumentów)
 

PRZYPOMINAMY O OPŁACANIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Informujemy, że brak opłaconej składki członkowskiej za rok bieżący skutkuje blokadą w systemie rejestracji zgłoszeń na Wystawy Psów Rasowych w Polsce w "wystawy.net". Zdjęcie blokady jest możliwe po uiszczeniu opłaty TYLKO w dni pracy biura: wtorek - środa - czwartek

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI MIOTU

Decyzją OKH podjętą na posiedzeniu w dniu 09.07.2019 r., na kontrolę przeglądu miotu poza książeczkami zdrowia szczeniąt należy udostępnić książeczkę zdrowia suki - matki szczeniąt, w przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku książeczki zdrowia należy okazać przy odbiorze metryk.

PROSIMY O PISEMNE ZGŁASZANIE NARODZIN SZCZENIĄT

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych pkt. VI. Prawa i obowiązki hodowcy § 16 ppkt. 2. Hodowca ma obowiązek:
g) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt.
Zgodnie z powyższym Regulaminem prosimy o pisemne zgłaszanie narodzin szczeniąt w ciągu 14 dni podając dane właściciela (z numerem telefonu), nazwę hodowli, rasę, ilość i płeć szczeniąt oraz nazwy rodziców.
Handling szkolenie HANDLING - ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH I DZIECI
 1. Na szkolenie zapraszamy osoby zainteresowane nauką prezentacji psa na wystawie (handlingiem). Kurs obejmuje naukę technik prezentacji psa, w zależności od rasy, zarówno w statyce, jak i w ruchu (chodzenie na ringówce, stanie w "pozycji wystawowej" itp.).
 2. Pomagamy w przygotowaniu dzieci do konkursu "Młody Prezenter"
  Młody Prezenter (Junior Handling) to konkurencja dla dzieci i młodzieży (9-18 lat), w której oceniana jest umiejętność prezentacji psa rasowego. Pies zgłoszony do konkursu nie musi brać udziału w wystawie, ale musi posiadać rodowód FCI. Zawodnicy startują w 2 grupach wiekowych: młodszej 9-12 lat; starszej 13-18 lat. Sędzia ocenia m.in. ogólne wrażenie, jakie robi para prezenter i pies, poprawność oraz sprawność pokazu z psem własnym i obcym, przestrzeganie kolejności zadań i dokładność wykonywania poleceń, wzajemny kontakt i stosunek prezentera do psa. Celem szkolenia jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z zasadami konkursu Młodego Prezentera, nauka figur oraz prezentacji psa na konkursie i na wystawie.
 3. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie
Kontakt: Elżbieta Jedlińska, tel. 606-328-617
Zanim kupisz rasowego psa...
Jeżeli marzysz o rasowym przyjacielu, wymarzyłeś sobie tego jedynego właśnie, proszę poświęć chwilę, aby przeczytać te kilka stron. Być może uchroni Cie to przed popełnieniem błędu, może nie padniesz ofiarą oszusta, a może zastanowisz się, czy to na pewno ten moment, w którym powinien pojawić się nowy członek rodziny. W gąszczu przepisów i zawirowań trudno zrozumieć co to jest rodowód, czym jest prawdziwa hodowla, gdzie szukać rasowego psa.
Czytaj więcej...


Oddział Bydgoszcz

Oddział w Bydgoszczy jest jednym z najstarszych oddziałów w Polsce. Powstał w 1948 roku. Należy do oddziałów o średniej ilości członków, ale jest dobrze zorganizowany i prężnie działający. Mamy szczególne zasługi w odbudowie rasy Polskiego Owczarka Nizinnego, ponadto słyniemy z dobrego poziomu hodowli Owczarków Niemieckich, Pinczerów i Sznaucerów, Psów Myśliwskich (szczególnie Jamników), Golden Retrieverów oraz Yorkshire Terrierów.

Adres Oddziału, numery telefonów, godziny pracy sekretariatu, numer konta bankowego - dostępne na stronie kontakt
pies

Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza.
Maurice Maeterlinck

Szczeniaki

szczeniaki

O możliwość zakupu szczeniaków, prosimy pytać hodowców, do których kontakt (podzielony według ras) zamieszczony jest w dziale hodowle