Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Komunikaty Zarządu


Komunikat Zarządu Głównego ZKwP
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów. Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i/lub ogonami ciętymi i naturalnymi.


Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym Biuro sprzedaje karty krycia wyłącznie na podstawie przedłożonego rodowodu z wpisem: SUKA HODOWLANA
Przypominamy wszystkim właścicielom reproduktorów o obowiązku złożenia karty krycia u kierownika sekcji w ciągu 14 dni od daty krycia.