Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

PRZEGLĄD HODOWLANY


Formularz zgłoszenia (wniosek edytowalny)
lub
Formularz zgłoszenia (wniosek do wypełnienia ręcznego)

PROCEDURA:
Przeglądy są organizowane w biurze Oddziału w czasie pracy poszczególnych sekcji. Psy/suki należy zgłaszać z wyprzedzeniem, internetowo, przesyłając wypełniony WNIOSEK na adres email: zkwpbdg.wnioski@prokonto.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać WNIOSEK gr.... FCI

Wpłaty w wysokości 700 zł można dokonywać na konto Oddziału.
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

lub bezpośrednio w kasie, przed przystąpieniem do przeglądu kwalifikującego. Opłata nie podlega zwrotowi, bez względu na wynik przeglądu. Decyzją OKH pies/suka, które nie przeszło pomyślnie przeglądu kwalifikującego do hodowli może ponownie ubiegać się o nadanie kwalifikacji po wniesieniu stosownej opłaty.

Uczestników przeglądów kwalifikacyjnych obowiązuje:

  • okazanie potwierdzenia opłaty za przegląd i składki członkowskiej za bieżący rok
  • przedłożenie oryginału rodowodu oraz WNIOSKU
  • na przegląd przychodzi 1 osoba z 1 psem
Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o dacie i godzinie, na którą został wyznaczony jego przegląd, Przegląd kwalifikujący do hodowli w tej formie nadaje uprawnienia dożywotnio. Nadal utrzymuje się jako obowiązującą tymczasową procedurę nadania uprawnień hodowlanych na podstawie 1 lub 2 ocen uzyskanych na wystawach. Stosowny WNIOSEK należy kierować do OKH.

Właścicieli psów zarejestrowanych w innych Oddziałach obowiązuje pisemna zgoda Oddziału macierzystego na przystąpienie do przeglądu kwalifikującego do hodowli w ZKwP O/Bydgoszcz.