Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Szkolenia


Zajęcia Hoopers Zaczynamy nową przygodę i proponujemy wam nowe zajęcia.
Kogo zapraszamy? - Psy , które nie mogą skakać z różnych powodów, osoby, które nie mogą biegać, psy starsze, psy duże i ciężkie. Wszystkich, którzy chcą spróbować. Nie ma żadnych ograniczeń.
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 502-640-927

NABÓR NA KURS AGILITY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kurs Agility Osoby zainteresowane kursem agility dla początkujących zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 25.03.2024 r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Szkolenia przy ulicy Armii Krajowej 8 w Bydgoszczy. [MAPKA]
Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, w każdy poniedziałek w Ośrodku Szkolenia w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy sekcjaagility.bydgoszcz@gmail.com. ZAPRASZAMY

TESTY PSYCHIKI

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy zaprasza na:
- testy psychiczne dla psów z wyłączeniem ON,
- egzamin PT1,
- egzamin BH-VT,
które odbędą się w dniu 12.05.2024 na terenie Ośrodka Szkoleniowego przy ul. Armii Krajowej 8 w Bydgoszczy.
Testy psychiki godz. 12.
Egzamin PT, BH-VT godz. 11 (godziny mogą ulec zmianie).
Sędzia: Michał Szalc
--------------------------------------------------
Opłatę 120 zł prosimy wpłacać na konto ZKwP w Bydgoszczy:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Zgłoszenia zawierające czytelną kopię rodowodu lub dokładne dane psa wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na szkoleniazkwpbydgoszcz@gmail.com w terminie do 07.05.2024.
Przewodnik psa winien znać regulamin testów psychicznych odpowiedni dla danej rasy.
Na egzaminy i testy należy przynieść:
  • potwierdzenie wpłaty
  • książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
  • oryginał rodowodu
  • legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2024
  • w przypadku psów/suk spoza Oddziału Bydgoszcz- zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów psychicznych
UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziego i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.

Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania z placem. W tym celu prosimy o kontakt:
Joanna Cybulska tel. 531-300-405

KURS RALLY-O

Kurs rally-o Zapraszamy na Kurs RALLY-O, czyli posłuszeństwo na luzie.
Rally-o to psi sport, w którym drużyna – pies i przewodnik – mają za zadanie pokonać tor złożony z rożnych zadań, tzw. stacji. Są to proste zadania jak np. siad, leżeć bądź chodzenie przy nodze. W rally-o komendy można powtarzać i pokazywać. Jest to sport dla każdego (również dzieci i młodzież), podzielony odpowiednio na kategorie. Z jednym psem może startować cała rodzina.
Kurs składa się z 8 zajęć. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Cena kursu 400 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Joanna Cybulska tel. 531-300-405
Opłaty za kurs szkolenia psów (PT) w wysokości: Etap I - 325 zł, Etap II - 325 zł. przyjmujemy wyłącznie w kasie Oddziału lub przelewem na konto bankowe (numer w zakładce Kontakt). Nie ma możliwości dokonywania opłaty na miejscu w ośrodku szkolenia w Myślęcinku.

Na placu szkoleniowym prowadzone są nowe zajęcia dla osób, które chcą robić coś ze swoim psem, którym zależy na wzmocnieniu więzi ze swoim czworonogiem.
Program zajęć obejmuje zabawę, sztuczki, elementy agility, zabawy węchowe. Zajęcia prowadzone są tylko dla członków ZKwP. Opłata jest w formie karnetu 100 zł za 4 zajęcia (płatność na konto bądź w kasie biura). Chętnych prosimy o kontakt: Joanna Cybulska tel. 531-300-405

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Terminy szkolenia, egzaminów i testów psychiki

Nowość! - Psie Przedszkole

Regulamin powoływania instruktorów i pozorantów

Regulamin testów psychicznych dla psów nierękawowych

Regulamin testów psychicznych dla psów rękawowych

Miejsce szkoleń:
Ośrodek Szkolenia Psów, ul. Armii Krajowej 8, Bydgoszcz
Położenie na mapce