Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Komisja Hodowlana ZKwP O/Bydgoszcz


Prezydium Oddziałowej Komisji Hodowlanej:
Hubert Dębowski - Przewodniczący
Małgorzata Lorenc
Leszek Siejkowski
Angelika Sokołowska-Pomes - sekretarz

Członkowie:
Jedlińska Anna
Jedliński Janusz
Koperski Marian
Kotik Wanda
Nawrot Henryk
Olszewski Jerzy
Oset Krystyna
Oset Tomasz
Prywiński Jerzy
Pastucha Agnieszka
Salamon Henryk
Wawrzyniak Maria
Wysiński Mieczysław