Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Badanie profilu DNA


Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF)
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF)
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC)
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF)
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF)

Instrukcja badania profilu DNA:
  • Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
  • Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela).
  • Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
  • Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
  • Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.
Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się:
INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW:
lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy