Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Specjalistyczna Wystawa Jamników. Klub Wybieralny JamnikaSPECJALISTYCZNA WYSTAWA JAMNIKÓW
KLUB WYBIERALNY JAMNIKA
01.09.2018 R.


Sędzia: Aleksandra Sękowska-Miros

Miejsce: Sala Domu Kultury w Gąsawie