Zwizek Kynologiczny w Polsce Oddzia w Bydgoszczy

Klubowa Wystawa Jamników i Krajowa Wystawa Jamników 2017-09-03