Zwizek Kynologiczny w Polsce Oddzia w Bydgoszczy

Specjalistyczna Wystawa Jamników Wybieralnego Klubu Jamnika ZKwP, Bydgoszcz, 16.02.2019