Zwizek Kynologiczny w Polsce Oddzia w Bydgoszczy

Wystawa Klubowa Retrieverów - Bydgoszcz, 4 lutego 2018