Zwizek Kynologiczny w Polsce Oddzia w Bydgoszczy

I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Bydgoszczy - 03-04 lutego 2018