Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Krajowa Wystawa Chartów - Bydgoszcz, 2023.04.29


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy
(rok powstania 1948 )
zaprasza na:

KRAJOWĄ WYSTAWĘ CHARTÓW
Bydgoszcz, 29 kwietnia 2023 r.

Krajowa wystawa chartów

Teren Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz [ mapa ]Zgłoszenia na wystawę przyjmowane są poprzez system wystawy.net.

Potwierdzenia zgłoszeń będą wysłane drogą e-mailową około 5 dni przed wystawą (plik PDF do wydruku) oraz zostaną udostępnione do pobrania w systemie wystawy.net

OBSADA SĘDZIOWSKA:

BORYSOVA TETYANA (UK)

pozostałe rasy

BRIT SCHONE BRODWALL (NO)

whippet

OBSADA SĘDZIOWSKA MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA
OPŁATY WNOSZONE DO 07.04.2023 R. (DOTYCZY WYŁĄCZNIE PSÓW ZAREJESTROWANYCH W ZKWP):
- za pierwszego psa 130 PLN
- za każdego następnego 120 PLN
- za psa w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt 65 PLN
- za psa w klasie weteranów 65 PLN
- za psa z tytułem Int.Champ. 65 PLN
- rasy polskie 65 PLN/mł. szczenię, szczenię weteran – 40 zł
Kwota za zgłoszenia dla członków ZKwP O/Bydgoszcz mniejsza o 10 zł (dotyczy klas pełnopłatnych)
Katalog zamówiony przy zgłoszeniu – 10 PLN
Opłata za parking - 25 PLN za auto - pobierana będzie przy wyjeździe z wystawy.

NIEOPŁACONE ZGŁOSZENIA PSA/PSÓW NA WYSTAWĘ DO DNIA 07.04.2023r. NIE BĘDĄ UJĘTE W KATALOGU.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

Konto wystawcy krajowi:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

Wycofanie zgłoszenia lub zmiana klasy możliwa jest tylko do dnia 07.04.2023 r. - poprzez system wystawy.net
Na wystawie nie będzie możliwości zmiany klasy.
Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.WE DO NOT ACCEPT FEES FOR EXHIBITION NOTIFICATION OF DOGS NOT PAID UNTIL 07.04.2023 WILL NOT TAKE PART IN THE DOG SHOW
Entry fee:
- for the first dog - €40
- for every additional dog - €30
- puppy class, veteran class - €20
- Interchampion - €20
- polish breeds - €20 (puppy, veteran - €15)
- Catalog ordered upon registration - €3

Bank account:
SWIFT KOD: PKO PPL PW XXX
IBAN: PL 65 1240 3493 1978 0010 0767 9772
With note: name of the dog and owner.

Withdraw the application or change of class is only possible until 07.04.2023r. - Through a system of wystawy.net. At the exhibition will not be able to change the class. Males / females are not included in the directory will not be allowed to assess


INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW STOISK
OPŁATA ZA WYNAJĘCIE STOISKA 150 zł +VAT / mb - za każdy dzień wystawy (ilość miejsc ograniczona) + 100 zł za prąd.

Osoby lub firmy ubiegające się o możliwość umieszczenia stoiska na terenie wystawy, proszone są o złożenie oferty pisemnej pocztą lub e-mail'em na adres Oddziału z podaniem:
a) rozmiarów stoiska (dł. x szer.)
b) podanie asortymentu
c) nazwa - adres - telefon kontaktowy

Termin zgłoszenia: 15.03.2023r.
Termin opłaty : 31.03.2023 - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem wystawy.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru ofert.
Informujemy, że w wystawie mogą wziąć udział tylko oferenci przyjęci przez organizatorów. Rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail Oddziału: zkwpbydgoszcz@onet.pl, w tytule wiadomości – STOISKO

ASYSTENCI KYNOLOGICZNI
Każda osoba, która jest chętna odbyć asystenturę na Wystawie w Bydgoszczy powinna do 15.03.2023 r. zgłosić się pisemnie, lub e-mailowo (Uwaga! należy podać numer telefonu kontaktowego) do biura Oddziału. Zgłoszenie asystenta zostanie potwierdzone telefonicznie. Nie ma możliwości zgłoszenia się na samej wystawie! Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura lub e-mail Oddziału: zkwpbydgoszcz@onet.pl, w tytule wiadomości - ASYSTENT

SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD
Osoby lub firmy zainteresowane sponsoringiem są proszone o kontakt mailowy lub telefoniczny do dnia 15.03.2023r., osoba do kontaktu Pani Renata Waczyńska tel. 604-341-341 , renwacz@wp.pl

NIE MA MOŻLIWOŚCI NOCOWANIA NA HALACH BCTW

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:
 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.


HOTELE:
 • HOTEL ZAWISZA, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel. +48 52-588-09-00, www.hotel-zawisza.pl
 • HOTEL CHATA SKRZATA, Kruszyn k/Bydgoszczy, przy drodze krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz, strona: chataskrzata.com.pl