Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Specjalistyczna Wystawa Jamników z "dużym" CWC - Biskupin, 2022.09.24


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy
(rok powstania 1948 )
zaprasza na:

SPECJALISTYCZNĄ WYSTAWĘ JAMNIKÓW
z "dużym" CWC

Biskupin, siedziba koła łowieckiego "SZARAK",
24 września 2022 r.
Sędzia: Michaela Přibáňová CZ


Przyjmowanie psów godz. 13.30
Rozpoczęcie oceny w ringu od godz. 15.00 - po zakończeniu prezentacji wyników psów pracujących na tropie


Opłaty za udział w wystawie:
- za pierwszego psa - 130 zł
- za każdego następnego psa - 110 zł
- klasa młodszych szczeniąt - 50 zł
- klasa szczeniąt - 50 zł
- psy z tytułem Int.Champ. - 50 zł
- klasa weteranów - 50 zł

Opłata dla wystawców zagranicznych / Foreign exhibitors:
- for the first dog - 30 EUR
- for every additional dog - 25 EUR
- minor puppy and puppy class - 15 EUR
- veteran class - 15 EUR
- Int.Champ. class - 15 EUR

Dla członków ZKwP O/Bydgoszcz oraz Członków Klubu Jamnika (mających opłacone na bieżąco składki członkowskie) obowiązuje zniżka 10 zł od zgłoszeń za psy pełnopłatne. Zniżki nie łączą się.

W przypadku odwołania wystawy z powodów niezależnych od organizatora wniesiona opłata zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty manipulacyjne.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

KONTO DO WPŁAT:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

ACCOUNT NUMBER FOR FOREIGN EXHIBITIONERS:
SWIFT KOD: PKO PPL PW XXX
IBAN: PL 65 1240 3493 1978 0010 0767 9772
Please put the dog owners data and the DOG/DOGS application number in the transfer title.

W trakcie weekendu wystawie towarzyszą imprezy kynologiczne:
24 września (sobota)
od godz. 06.00 - konkurs tropowców dla jamników
od godz. 08.00 - 14.00 - szkolenie na sztucznej norze dla młodych psów (EVER FOX)

25 września (niedziela) od godz. 08.00
Zajęcia dla właścicieli młodych, mniej niedoświadczonych psów
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604-995-610

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:
 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.