Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Specjalistyczna Wystawa Jamników z "dużym" CWC - Biskupin, 2021.09.25


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy
(rok powstania 1948 )
zaprasza na:

SPECJALISTYCZNĄ WYSTAWĘ JAMNIKÓW
z "dużym" CWC

Biskupin, 25 września 2021 r.
Sędzia Leszek Siejkowski

Przyjmowanie psów godz. 14.00
Rozpoczęcie ocen godz. 15.00


Opłaty za udział w wystawie:
- za pierwszego psa - 110 zł
- za każdego następnego psa - 90 zł
- klasa młodszych szczeniąt - 50 zł
- klasa szczeniąt - 50 zł
- psy z tytułem Int.Champ. - 50 zł
- klasa weteranów - 50 zł

W przypadku odwołania wystawy z powodów niezależnych od organizatora wniesiona opłata zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty manipulacyjne.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

Konto do wpłat:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:
 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.