Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Uprawnienia hodowlane


Komunikat ZG z dn.29.04.2020
Formularz zgłoszenia (wniosek edytowalny) lub Formularz zgłoszenia (wniosek do wypełnienia ręcznego)
Zasady organizacji przeglądu

Przeglądy będą organizowane w biurze Oddziału przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w czasie pracy poszczególnych sekcji.

Od godz. 17.00 do 19.00 (wtorek, środa, czwartek) odbywają się przeglądy kwalifikujące do hodowli zgodnie z poniższym harmonogramem. W tym czasie obsługiwane są wyłącznie osoby umówione według rozpiski godzinowej.
 • wtorek I i III w miesiącu - sekcja psów ras myśliwskich + sekcja gr III (sekcja I- wysokonożne, II- niskonożne)
 • wtorek II i IV w miesiącu - gr VIII + sekcja gr X
 • wtorek I w miesiącu O.N.
 • środa I i III w miesiącu - sekcja gr II - molosy
 • środa II i IV w miesiącu - sekcja gr V, sekcja gr III (sekcja III - terriery typu bull, IV - toy terriery)
 • czwartek I i III w miesiącu - sekcja gr I
 • czwartek II i IV w miesiącu - sekcja gr IX
 • czwartek I w miesiącu - gr II - sznaucery, pinczery

Psy/suki należy zgłaszać z wyprzedzeniem, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres mailowy:
zkwpbdg.wnioski@prokonto.pl
w tytule wiadomości prosimy wpisać: WNIOSEK gr........


Wpłaty w wysokości 580 zł/psa można dokonywać na konto Oddziału

PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

lub bezpośrednio w kasie, przed przystąpieniem do przeglądu kwalifikującego.
Opłata nie podlega zwrotowi, bez względu na wynik przeglądu. Decyzją OKH pies/suka, które nie przeszło pomyślnie przeglądu kwalifikującego do hodowli może ponownie ubiegać się o nadanie kwalifikacji po wniesieniu stosownej opłaty.

Uczestników przeglądów kwalifikacyjnych obowiązuje:

 • okazanie potwierdzenia opłaty za przegląd i składki członkowskiej za bieżący rok.
 • przedłożenie oryginału rodowodu oraz WNIOSKU
 • na przegląd przychodzi 1 osoba z 1 psem, każdy ma obowiązek posiadania indywidualnych środków ochrony osobistej, zgodnie z aktualnymi przepisami w związku z pandemią COVID-19

Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o dacie i godzinie, na którą został wyznaczony jego przegląd.
Przegląd kwalifikujący do hodowli w tej formie nadaje uprawnienia dożywotnio.

Właścicieli psów zarejestrowanych w innych Oddziałach obowiązuje pisemna zgoda Oddziału macierzystego na przystąpienie do przeglądu kwalifikującego do hodowli w ZKwP O/Bydgoszcz.

Nadal utrzymuje się jako obowiązującą tymczasową procedurę nadania uprawnień hodowlanych na podstawie 1 lub 2 ocen uzyskanych na wystawach. Stosowny wniosek należy kierować do OKH. Wniosek o warunek hodowlany.

O innych szczegółach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco.