Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich - Łącko koło Pakości, 2022.10.02


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy
(rok powstania 1948 )
zaprasza na:

KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RAS MYŚLIWSKICH w dniu 02.10.2022r.

Pod Patronatem Przewodniczącego Miejsko - Gminnej Rady p. Tomasz Oset oraz Burmistrza Gminy Pakość p. Zygmunt Groń.

Miejsce wystawy: teren strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Łącko koło Pakości

Zgłoszenia na wystawę przyjmowane będą przez system www.wystawy.net
Termin zgłoszeń i opłat do 20 września 2022 r.

OBSADA SĘDZIOWSKA:

gr. III sekcja 1 i 2 - Małgorzata Lorenc
gr. IV - Wojciech Burski
gr. V - Leszek Siejkowski
gr. VI - gończe polskie i ogary polskie – Leszek Siejkowski
gr. VI - pozostałe – Wojciech Burski
gr. VII - Wojciech Burski
gr. VIII - Wojciech Burski
gr. X - Małgorzata Lorenc
rasy nieuznane - Leszek Siejkowski

Opłaty za udział w wystawie:
- za pierwszego psa - 120 zł
- za każdego następnego psa - 100 zł
- klasa młodszych szczeniąt - 50 zł
- klasa szczeniąt - 50 zł
- psy z tytułem Int. Champ. - 50 zł
- klasa weteranów - 50 zł

W przypadku odwołania wystawy z powodów niezależnych od organizatora wniesiona opłata zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty manipulacyjne.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

Konto do wpłat:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:
 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.