Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich, Bydgoszcz - Myślęcinek, 26 czerwca 2022 r.


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy
(rok powstania 1948 )
zaprasza na:

KRAJOWĄ WYSTAWĘ OWCZARKÓW NIEMIECKICH (z dużym CWC)
memoriał Zbigniewa Szcześniaka
Bydgoszcz - Myślęcinek, 26 czerwca 2022 r.

Wystawa Owczarków Niemieckich Bydgoszcz
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem systemu wystawy.net do dnia 14.06.2022 r.

MIEJSCE WYSTAWY:
Teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, ul. Gdańska 173-175, Bydgoszcz.

Myślęcinek wystawa psów
Myślęcinek wystawa psów

Niebywale uroczy, pełen zieleni, park miejski usytuowany na obrzeżach Bydgoszczy
(3 km od centrum) - wylot na Gdańsk.


26 czerwca 2022r (niedziela) Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich (z dużym CWC)

SĘDZIOWIE:
    Torsten Kallenbach - owczarki niemieckie długowłose
    Erich Bösl - owczarki niemieckie krótkowłose

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

OPŁATY:
- za pierwszego psa - 120 zł
- za drugiego i następnego - 110 zł
- za młodsze szczenię, szczenię, weterana, interchampiona - 60 zł
Psy nie opłacone w terminie przyjmowania zgłoszeń nie będą ujęte w katalogu.

Konto do wpłat:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:
 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

ZKwP O/Bydgoszcz zaprasza na:

POLSKA I NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA (Körung)
PRZEGLĄD KWALIFIKUJĄCY DO HODOWLI OWCZARKÓW NIEMIECKICH
w dniu 25.06.2022 r.
na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku


POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 25.06.2022r, o godz. 17:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Sędzia licencjator: Waldemar Federak
Pozorant - Mirosław Tchorz

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.06.2022r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: licencja@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł (razem z certyfikatem).
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A.,
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana - BYDGOSZCZ (i nazwa psa/suki)

Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.

NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA (Körung)
Klub Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP w dniu 25.06.2022r o godz.16:00 organizuje niemiecką licencję hodowlaną - KOERUNG
Sędzia licencjator - ERICH BÖSL
Pozorant - Mirosław Tchorz

Opłata startowa: 250 - PLN, 60 Euro
BANK PEKAO S.A.,
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Koerung BYDGOSZCZ 2022 (nazwa psa / suki)

Konto walutowe wyłącznie do wpłat w EURO:
BANK PEKAO S.A.
IBAN PL 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
SWIFT/BIC PKOPPLPWXXX

Do dnia 10.06.2022 należy zgłosić psa na następujący adres E-Mail: koerung@owczarek-niemiecki.com, wpisując w tytule maila : Koerung- BYDGOSZCZ (nazwa psa/suki). PO TYM TERMINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA NA UDZIAŁ W KOERUNGU.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w koerungu.

Druk do pobrania zgłoszenia.

Aby prawidłowo wypełnić należy:
Pobrany wzór pliku edytować w WORD, i zaczynając od góry zaznaczyć "x" RUDE(pies) lub Hundin(suka), następnie poniżej STOCKHAAR(krótkowłosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(długowłosy), następnie poniżej należy wybrać jeden z rodzajów Koerungu : NEUANKOERUNG (nowy Koerung) lub NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG (nowy Koerung po przerwie), lub WIEDERANKOERUNG (Koerung dożywotni), lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).
Następnie wykasować polskie objaśnienia i wpisać właściwe wg opisu. Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej podany adres e-Mail.
W dniu Koerungu należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
- orginalny Rodowód i ewtl.pierwszy Koerung(przy Koerungu dożywotnim),
- kopia oceny z wystawy
(powyżej 12-tego miesiaca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej, championów i weteranów), -kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO), ewtl. oceny z egzaminu wyższego niż w momencie zaliczania pierwszego Koerungu (dotyczy tylko psów zdających dożywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikującej do Koerungu można w trakcie Koerungu otrzymać ocenę czasową, kwalifikującą do Koerungu.
W TYM CELU WYSYŁAJĄC E-MAIL ZE ZGŁOSZENIEM KOERUNGU NALEŻY W TREŚCI e-MAILA NAPISAĆ WIADOMOŚĆ O CHĘCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY. OCENA JEST BEZPŁATNA.

PRZEGLĄD KWALIFIKUJĄCY DO HODOWLI - sędzia Waldemar Federak
Formularz zgłoszenia (wniosek edytowalny)
lub
Formularz zgłoszenia (wniosek do wypełnienia ręcznego po wydrukowaniu)

Psy/suki należy zgłaszać internetowo do 14.06.2022r. przesyłając wypełniony WNIOSEK na adres email: zkwpbdg.wnioski@prokonto.pl
Psy/suki przystępujące do przeglądu muszą mieć spełnione wszystkie dodatkowe wymogi (m.in. testy psychiki, BH, IPO1, dysplazja).

Wpłaty w wysokości 580 zł należy dokonywać na konto Oddziału do dnia 14.06.2022r.: PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

Właścicieli psów zarejestrowanych w innych Oddziałach obowiązuje pisemna zgoda Oddziału macierzystego na przystąpienie do przeglądu kwalifikującego do hodowli w ZKwP O/Bydgoszcz.