Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich - Łącko koło Pakości, 2021.10.03


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy
(rok powstania 1948 )
zaprasza na:

KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RAS MYŚLIWSKICH
na terenie strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Łącko koło Pakości
3 października 2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń zakończono 21 września 2021 r.

ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTY CHARAKTER WYSTAWY ZW. RASY ODBIORĄ DOKUMENTY NA RINGU HONOROWYM PO DOKONANIU WYBORÓW ZW. GRUP PODCZAS KONKURENCJI FINAŁOWYCH. ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI FINAŁOWYCH JEST PRZEWIDZIANE NA GODZ. 13.00

OBSADA SĘDZIOWSKA:

gr. III sekcja 1 i 2 - Anna Winiarska
gr. IV - Anna Jedlińska
gr. V - Leszek Siejkowski
gr. VI - gończe polskie i ogary polskie - Anna Jedlińska
gr. VI - pozostałe - Leszek Siejkowski
gr. VII - Tadeusz Chwalny
gr. VIII - Małgorzata Lorenc
gr. X - Tadeusz Chwalny
rasy nieuznane - Leszek Siejkowski

Opłaty za udział w wystawie:
- za pierwszego psa - 100 zł
- za każdego następnego psa - 90 zł
- klasa młodszych szczeniąt - 50 zł
- klasa szczeniąt - 50 zł
- psy z tytułem Int. Champ. - 50 zł
- klasa weteranów - 50 zł

W przypadku odwołania wystawy z powodów niezależnych od organizatora wniesiona opłata zostanie zwrócona, pomniejszona o koszty manipulacyjne.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH OPŁAT W DNIU WYSTAWY.

Konto do wpłat:
PeKaO Grupa PKO S.A. O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
W tytule przelewu prosimy podać dane właściciela psa oraz nr zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:
 1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
 2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
 3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
  W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia).
  Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
 4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
 5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
 6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.