Klub Spaniela


 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy zaprasza na:

KRAJOWĄ WYSTAWĘ POLSKIEGO SPANIELA MYŚLIWSKIEGO

w dniu 04 lutego 2018r.
na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

Wystawa towarzysząca I MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE PSÓW RASOWYCH w BYDGOSZCZY oraz WYSTAWIE KLUBOWEJ SPANIELI i PSÓW DOWODNYCH
Sędzia:

Leszek Siejkowski

OPŁATY
- bezpłatnie

W związku z tym, że system rejestracji zgłoszeń wystawy.net automatycznie nalicza opłaty za zgłoszenia prosimy nie reagować, zostaną usunięte ręcznie.
NIE POBIERAMY OPŁAT ZA WYSTAWĘ W RASIE POLSKI SPANIEL MYŚLIWSKI
WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

  1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
  2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
  3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej.
    W związku ze szczegółową kontrolą weterynaryjną przed wystawą wymagane jest bezwzględne posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Do oceny zostaną dopuszczone wyłącznie psy z pieczątką lekarza weterynarii na numerku startowym. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie na wystawę umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej.
    Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania. Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.
  4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.
  5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
  6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
Wyświetleń: 3708278 © Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz Realizacja: Tworzenie stron Internetowych Bydgoszcz